Bella Mamma, wkładki laktacyjne z przylepcem – 30 szt.