PERSONVERNREGLER

PERSONVERNREGLER

 

Vi priotiterer våre brukeres datakonfidensialitet og personvern. Personvernreglene angir metodene for innhenting, behandling og bruk av personopplysninger om brukere av nettstedet www.pregnabit.com, drevet av Nestmedic S.A. med sitt registrerte kontor i Wroclaw (postnummer: 50-428, Krakowska gate 141-155, Polen, inngått i Register of Entrepreneurs av National Court Register ført av tingretten for Wroclaw Fabryczna i Wroclaw, 6. kommersielle avdeling av National Court Register under KRS-nr.: 0000665017:, NIP-nr.: 8943054930, REGON-nr.: 022455255).
Personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelsen av individer med hensyn til behandling av personopplysninger og fri bevegelse av slike opplysninger og opphevelse av direktivet 95/46/EC (“GDPR”).

Hvem vi er
Nestmedic S.A. er kontrolløren av personlige data innhentet i forbindelse med formålene spesifisert nedenfor.

Kontakt med Nestmedic S.A. og databeskyttelseskontrollør
Hvis du har noen spørsmål eller bekymringer angående våre personvernregler kan du kontakte Nestmedic S.A. ved å sende en henvendelse til følgende e-postadresse: office@telemedic24.pl
For å lette utøvelsen av dine rettigheter er en databeskyttelseskontrollør utnevnt hos Nestmedic S.A., som du kan kontakte ved å sende en henvendelse til følgende e-postadresse: iod.mct@telemedic24.pl
Vi håper vi vil kunne gi et tilfredsstillende svar på dine spørsmål angående beskyttelsen av personopplysninger. Hvis du imidlertid avgjør at våre aktiviteter på en eller annen måte har krenket dine rettigheter kan du sende inn en klage til tilsynsorganet innen beskyttelse av personopplysninger, dvs. administrerende direktør på kontoret for beskyttelse av personopplysninger.

For hvilke formål og på hvilket grunnlag behandler vi dine personopplysninger?
Dersom du ikke velger å kontakte oss via kontaktskjemaet på vårt nettsted når du besøker www.pregnabit.com, vil vi kun behandle IP-adressen din. Føring av IP-adressen din er nødvendig av tekniske årsaker relatert til administrasjonen av våre nettsider. IP-adressen din vil også bli brukt til å innhente generell, statistisk informasjon om deg, dvs. stedet du kobler deg til nettsidene til Nestmedic S.A. fra. Vi kan imidlertid ikke identifisere deg på grunnlag av IP-adressen alene.
Opplysningene som oppgis ved bruk av kontaktskjemaet som finnes på nettstedet www.pregnabit.com, dvs. fornavn og etternavn, telefonnummer, e-postadresse og bostedsland, behandles for å kunne svare på henvendelsen. Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger er ditt samtykke (art. 6, par. 1, bokstav a) av GDPR). Det er valgfritt å oppgi personopplysninger. Mangelen på disse opplysningene vil imidlertid forhindre deg fra å bruke kontaktskjemaet.
Vi kan også behandle dine personopplysninger for markedsføringsformål. Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger for dette formålet er vår legitime interesse (art. 6, par. 1, bokstav f) av GDPR), relatert til markedsføring av våre tjenester.

Hvor lenge vil dine opplysninger bli lagret?
Dersom du velger å kontakte oss vil vi slette dine personopplysninger som oppgis i kontaktskjemaet så snart saken din er løst.
Dine personopplysninger vil bli behandlet for markedsføringsformål frem til saken din er løst, med mindre du motsetter deg behandlingen av personopplysninger for dette formålet på forhånd.

Hvem kan vi dele dine personopplysninger med?
Vi beskytter alle personopplysninger relatert til deg og vi deler ikke denne informasjonen med tredjeparter, med mindre vi mottar ditt samtykke eller deling vil være nødvendig på grunn av den juridiske plikten som er pålagt oss.
Vi overfører ikke dine personopplysninger til foretak utenfor EØS.

Dine rettigheter
Du har rett til å be om tilgang til dine personopplysninger, korrigere dem, slette dem eller begrense behandling, rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og til å overføre dem.

Retten til å motsette seg behandling av personopplysninger er tildelt når:
behandlingen av personopplysninger finner sted på grunnlag av den legitime interessen eller for statistiske formål, og innvendingen begrunnes av en spesiell situasjon for den registrerte eller
personopplysninger behandles for formål om direkte markedsføring, inkludert profilering, i den grad behandlingen er relatert til slik direkte markedsføring.
Dersom behandling av opplysninger er basert på ditt samtykke kan du trekke tilbake ditt samtykke når som helst. Husk at tilbaketrekking av samtykket ikke vil gjøre behandlingen av opplysninger som fant sted før tilbaketrekkingen av samtykket ulovlig.

Profilering
Vi bruker ingen opplysninger gitt av deg til automatisert beslutningstaking, inkludert profilering.

Informasjonskapsler
Nestmedic S.A. bruker informasjonskapsler, som er filer lagret på enheten som er brukt til å koble til internett ved besøk på nettsteder, hvilket gjør det enklere å skreddersy tilbudet av tjenester til dine individuelle behov og preferanser, samt muliggjøre innhenting og behandling av statistiske data angående bruken av tjenester fra Nestmedic S.A.
Vi bruker informasjonskapsler for følgende formål:
– å bedre skreddersy tilbudet av tjenester fra Nestmedic S.A. til brukerens individuelle behov og preferanser,
– å muliggjøre innhenting og behandling av statistiske data angående bruken av tjenester fra Nestmedic S.A.,
– å markedsføre tjenester fra Nestmedic S.A. via internet.
Dersom du ikke angir at informasjonskapsler skal blokkeres i nettleseren din (f.eks. Mozilla Firefox eller Google Chrome) vil nettleseren godta dem. Du kan deaktivere informasjonskapsler når som helst under innstillingene i nettleseren din, selv om du tidligere har godtatt bruken av dem. Du kan også slette informasjonskapsler som er lagret på datamaskinen din når som helst. Husk imidlertid at å deaktivere bruken av informasjonskapsler kan ha en negativ innvirkning på funksjonaliteten eller forhindre bruken av tjenester fra Nestmedic S.A.