Kontakt

Spotkajmy się i porozmawiajmy

Infolinia konsumencka czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9-15 office@telemedic24.pl +48 71 757 57 08
mct
czynne 24/7
mct
 
ul. Gwiaździsta 15A, lok. 410
01-656 Warszawa
NIP: 8943054930
REGON: 022455255
Spółka Nestmedic SA zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000665017
Infolinia konsumencka czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9-15 office@telemedic24.pl +48 71 757 57 08

napisz do nas