Dla Personelu Medycznego

Czym jest Pregnabit?
Pierwszym na świecie kompleksowym rozwiązaniem telemedycznym
do badania dobrostanu płodu

Blisko 60 lat temu, w 1957 roku Orvan Hess i Edward Hon opracowali pierwsze urządzenie do stałego monitorowania akcji serca płodu. Od tego czasu stacjonarne urządzenia KTG przeszły szereg udoskonaleń. Dziś przyszedł czas na przełom.
Nic nie jest w stanie zastąpić doświadczenia i wiedzy specjalistów. Pregnabit jest urządzeniem telemedycznym, które powstało, aby wspierać działania lekarzy i położnych, umożliwiając przeprowadzenie badań KTG u kobiet w ciąży, w dowolnym momencie oraz miejscu. Szczególnie w sytuacjach, kiedy dodatkowa wizyta w gabinecie lekarskim nie jest możliwa, czy konieczna. Pregnabit łączy w sobie znane i sprawdzone cechy profesjonalnego, stacjonarnego urządzenia KTG, stosowanego powszechnie w szpitalach na całym świecie oraz cechy nowoczesnych urządzeń mobilnych.
Pregnabit wyznacza nowy trend w badaniu pacjentki i znacząco podnosi poziom profilaktyki okołoporodowej. Jest produktem medycznym, dostępnym wyłącznie dla lekarzy i położnych.

Do pomiarów Pregnabit wykorzystuje 4 sensory:

 • sonda FHR pozwala wyznaczyć wartość akcji serca płodu
 • sonda TOCO umożliwia zmierzenie poziomu skurczów mięśnia macicy
 • znacznik ruchu płodu
 • opaska pomiaru tętna

Nowatorskie podejście do pomiarów, bazujące na algorytmach danych z sond i opaski pomiaru tętna, pozwala odróżnić bicie serca płodu od pulsu mamy.

Jak działa Pregnabit?

Pregnabit to przenośne urządzenie pomiarowe, pozwalające na bezpieczne i wiarygodne badanie akcji serca płodu, tętna mamy oraz zapis czynności skurczowej mięśnia macicy. Zebrane przez urządzenie dane, przekazywane są bezprzewodowo do Medycznego Centrum Telemonitoringu, obsługiwanego przez wykwalifikowany personel medyczny.


Pregnabit to produkt medyczny, dostępny wyłącznie dla personelu medycznego.

Lekarz prowadzący lub położna prezentuje pacjentce sposób obsługi urządzenia.

Lekarz lub położna wypożycza urządzenie Pregnabit pacjentce do domu wraz z etui i akcesoriami.

Pacjentka sama samodzielne przeprowadza badanie KTG, według wskazówek otrzymanych przez personel medyczny.

Pomiar trwa 30 min. Wykonywany jest z wyznaczoną częstotliwością, w sugerowanych porach i sytuacjach.

Zebrane dane, przekazywane są do Medycznego Centrum Telemonitoringu (MCT).

Medyczne Centrum Telemonitoringu przechowuje dane na zabezpieczonych serwerach.

Medyczne Centrum Telemonitoringu obsługiwane jest przez wykwalifikowany personel medyczny.

W przypadku zagrożenia personel natychmiast kontaktuje się z pacjentką telefonicznie.

Pacjentka otrzymuje sms-em potwierdzenie w przypadku poprawnego zapisu KTG.

Dane dostępne są 24h/7. Przyszła mama zyskuje pewność, że jej dziecko jest bezpieczne.

Dla kogo opracowany został Pregnabit?

Nasz produkt udostępniamy lekarzom o specjalizacji położnictwo oraz położnym, aby wspierać ich w codziennej praktyce lekarskiej i położniczej, w prywatnych placówkach medycznych oraz szkołach rodzenia. Oferując Pregnabit, łączymy to, co znane i docenianie przez specjalistów, z innowacyjną technologią. Wychodzimy tym samym naprzeciw oczekiwaniom tych lekarzy i położnych, którzy dokładają starań, aby w sposób profesjonalny i nowatorski dbać o zdrowie oraz komfort swoich pacjentek.

Pregnabit opracowaliśmy z myślą o kobietach w ciąży, dla których profilaktyka jest szczególnie ważna. Bieżąca kontrola dobrostanu płodu może znacząco zmniejszyć poziom odczuwanego przez przyszłą mamę stresu i pozytywnie wpłynąć na jej ogólne samopoczucie oraz kondycję psychiczną. Wczesne wykrycie zagrożenia, w  tym za pomocą pomiarów KTG, może w realny sposób przyczynić się do szybkiej reakcji i wdrożenia odpowiedniej procedury medycznej. Może się to okazać szczególnie istotne przy obserwacji ciąż poprzedzonych problemami z zapłodnieniem lub zastosowaniem metody in vitro, oraz u kobiet w ciąży, które wcześniej doświadczyły poronień oraz powikłań.

Korzyści dla lekarza

 • Możliwość zdalnego monitorowania pacjentki, pomiędzy wizytami w gabinecie lekarskim
 • Odpowiedzialność za analizę zapisu KTG po stronie ekspertów z Medycznego Centrum Telemonitoringu
 • Wyróżnienie na konkurencyjnym rynku medycznym
 • Nie ma potrzeby angażowania dodatkowego personelu medycznego
 • Pełniejsza kontrola ciąż poprzedzonych problemami

Dodatkowe korzyści dla położnej

 • Większa samodzielność i mobilność w prowadzonej samodzielnie praktyce
 • Możliwość poszerzenia zakresu usług, świadczonych zarówno w gabinecie,  jak i środowiskowo
 • Umocniona pozycja na prywatnym rynku medycznym


Nieprawidłowości w przebiegu ciąży odnotowuje się u około 20% ciężarnych. Natomiast  niepokój związany ze stanem zdrowia dziecka odczuwa większość kobiet oczekujących narodzin dziecka. Wysoki procent kobiet ciężarnych, przynajmniej raz w czasie ciąży, odwiedza placówki medyczne w celu sprawdzenia, czy wszystko w przebiegu ciąży jest prawidłowo. Jednym z częstych badań wówczas stosowanych jest badanie KTG. Dzięki Pregnabit, kobiety w ciąży, w sytuacji niepokoju, mają bardzo ułatwiony dostęp do bieżącej kontroli stanu zdrowia dziecka, co ważne, w komfortowych, domowych warunkach.

Co wyróżnia Pregnabit?

 • Bieżąca analiza kontrolnych zapisów KTG. Urządzenie zbiera dane, a następnie dzięki oprogramowaniu, z wykorzystaniem odpowiednich algorytmów, dokonuje analizy sygnałów z sond.
 • Pozyskane wyniki przesyłane są do lekarza specjalisty z Medycznego Centrum Telemonitoringu, gdzie są na bieżąco przez niego analizowane. Dzięki temu pacjentka, w krótkim czasie, otrzyma informację zwrotną o stanie zdrowia jej dziecka.
 • Dzięki zastosowaniu algorytmów usprawniających analizę zapisów KTG, zmniejszone jest ryzyko popełnienia błędu ludzkiego.
 • Dodatkowo, zastosowanie algorytmów oraz wykorzystanie bazy danych pomiarowych pozwala na wyznaczenie parametrów, które poinformują o nieprawidłowości dokonania odczytów badania. Osoba dokonująca danego pomiaru otrzyma informację o błędzie w wykonanym zapisie oraz prośbę o powtórzenie badania.
 • Zastosowane oprogramowanie umożliwia segregację zapisów w kolejności od tych najbardziej niepokojących, wymagających pilnego sprawdzenia.
 • Natychmiastowe przekazanie wyników z pomiarów lekarzowi i/lub położnej, prowadzącym ciążę, pozwala na szybkie reagowanie na potencjalne zagrożenia.
 • Pregnabit to połączenie blisko 60 lat doświadczenia i zaufania profesjonalistów do standardowo wykorzystywanego badania KTG z nowatorską myślą technologiczną. Urządzenie jest małe, przenośne i intuicyjne w obsłudze. Łatwe do zabrania ze sobą, mieści się w damskiej torebce.

W czym tkwi unikalność Pregnabit w porównaniu do dostępnych na rynku urządzeń?

 • Pregnabit to certyfikowany produkt medyczny połączony z usługą Medycznego Centrum Telemonitoringu. Nie jest to kolejny, dostępny powszechnie produkt konsumencki. Gdy chodzi o bezpieczeństwo płodu – to specjalista powinien rekomendować rozwiązanie, któremu ufa.
 • Zastosowanie klipsa do pomiaru tętna pozwala zaobserwować różnicę między akcją serca płodu, a pulsem matki, co umożliwia prawidłowe rozmieszczenie sond w trakcie pomiaru. Dodatkowo pozwala na wyznaczenie zależności poszczególnych wskaźników pomiaru. Możliwa jest zdalna analiza oraz klasyfikowanie danych w Medycznym Centrum Telemonitoringu. Dzięki zastosowanemu algorytmowi możliwe jest segregowanie napływających wyników badań w skali od najbardziej niepokojących, czyli wymagających najszybszego sprawdzenia. Pozwala to ograniczyć ryzyko popełnienia błędu ludzkiego, na przykład pominięcia przez personel medyczny wyników wymagających szybkiej reakcji i uruchomienie procedur medycznych mających na celu ratowanie ciąży zagrożonej.
  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zapisie KTG, Medyczne Centrum Telemonitoringu decyduje o wdrożeniu procedur medycznych. Może też niezwłocznie o zaistniałej sytuacji poinformować lekarza specjalistę prowadzącego ciążę lub/i położną, a po ich analizie, zostanie podjęta odpowiednia procedura medyczna.
 • Mobilność i ergonomia  rozwiązania. Ogromną zaletą Pregnabit jest jego mobilność. Niewielkie rozmiary i ergonomia urządzenia sprawiają, że ciężarne kobiety będą mogły samodzielnie wykonywać zapisy w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Pozwoli to na pełniejszą obserwację kobiety w ciąży i umożliwi personelowi medycznemu, zlokalizowanemu w Medycznym Centrum Telemonitoringu, w pełni kompleksowe podejście do pacjentki.