jb_03

Marcin Duszyński
marcin.duszynski@nestmedic.com
+48 695 025 431

Pliki do pobrania

Dla inwestorów

Jesteśmy innowacyjną spółką technologiczną działającą w obszarze telemedycyny i digital health – dynamicznie rozwijających się segmentów rynku medycznego na świecie. Nasze rozwiązania technologiczne pozwalają na znaczącą poprawę dostępności zaawansowanej diagnostyki medycznej dla kobiet ciężarnych przy jednoczesnym obniżeniu jej kosztów po stronie lekarza bądź położnej. Zastosowane rozwiązania z zakresu technologii medycznej wraz z rozwiązaniami telekomunikacyjnymi stanowią unikatową propozycję dla personelu medycznego oraz pacjentów poprawiając znacząco jakość świadczonych usług medycznych oraz powszechną ich dostępność. Ta charakterystyka dobrze wpisuje się w światowe trendy firm wspieranych przez zarówno fundusze venture capital (VC), oraz pozostałych inwestorów finansowych, branżowych oraz indywidualnych.

Pregnabit

Pierwszym flagowym produktem Spółki jest Pregnabit pierwszej generacji, telemedyczne urządzenie do zdalnego badania KTG kobiet ciężarnych wyprzedzające urządzenia konkurencyjne dzięki zastosowaniu serii innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Innowacyjność projektu polega na zastosowaniu własnego zintegrowanego urządzenia opartego o mikroprocesor, co prowadzi do zmniejszenia całego układu, uproszczenia etapu produkcyjnego i przyspieszenia działania urządzenia oraz zwiększenia jego niezawodności. Komunikacja GSM/GPRS/3G daje praktycznie nieograniczoną terytorialnie możliwość przesyłania zapisów kontrolnych KTG, na co składa się zapis akcji serca płodu z jednoczesnym zapisem czynności skurczowej mięśnia macicy. Spółka zakłada wykorzystanie zaawansowanych algorytmów medycznych, a docelowo systemów samouczących się, które będą wspomagały pracę lekarzy, położnych oraz pomogą ustalać priorytety analizy wykonanych badań. W drugim etapie rozwoju urządzenia, Spółka planuje znaczące zwiększenie czułości układów detekcji sygnałów, co pozwoli na poszerzenie obszaru diagnostycznego w kierunku kardiologii neonatalnej.

Najważniejsze elementy atrakcyjności inwestycyjnej Spółki

 • Stworzenie kompleksowego, profesjonalnego innowacyjnego na skalę światową produktu – systemu teleKTG – PREGNABIT, którego innowacyjność została potwierdzona licznymi nagrodami i wyróżnieniami branżowymi
 • Pierwsze taka technologia w Polsce i jedna z nielicznych na świecie
 • Skalowalny globalnie model biznesowy oparty na abonamentowym systemie płatności
 • Prognozowana wysoka rentowność działalności wynikająca ze świadczenia usług diagnostycznych w oparciu o własną technologię
 • Pozyskane zainteresowania odbiorców docelowych – lekarzy ginekologów-położników i położnych w Polsce
 • Pozyskanie zainteresowanych dystrybutorów z priorytetowych rynków zagranicznych
 • Pozytywna ocena ekspertów NCBiR oraz Fraunhofer MOEZ (jedna z największych instytucji badawczo – rozwojowych na świecie) wyrażona poprzez wsparcie środkami publicznymi w ramach programu Go Global
 • Unikatowe łączenie produktu medycznego z usługą informatyczną oraz bardzo wysoką mobilnością urządzenia
 • Kapitał ludzki – zespół projektowy posiadający specjalistyczną wiedzę technologiczną i doświadczenie, wysoka motywacja i osobiste zaangażowanie w przedsięwzięcie interdyscyplinarnego zespołu ekspertów
 • Zaawansowane rozmowy z wiodącymi ośrodkami medycznymi oraz firmami z zakresu telemedycyny dotyczące możliwości współpracy i testowania urządzenia
 • Wejście w niszę rynku usług telemedycznych i sprzętu medycznego – brak na rynku ustanowionych rozwiązań i usług konkurencyjnych oferowanych w ramach założeń projektu
 • Wdrożenie systemu zarządzania jakością dla producenta urządzeń medycznych ISO 13485, jako dążenie do stałego podnoszenia jakości produktu i usług
 • Prognozowany dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży już w drugim roku działalności sprzedażowo – usługowej
 • Możliwość wniesienia nowej jakości na rynek zdalnych usług medycznych oraz odegrania istotnego wpływu na poprawę efektywności usług świadczonych przez placówki służby zdrowia w segmencie kardiotokografii (KTG)
 • Uzyskanie certyfikacji dopuszczającej sprzedaż systemu Pregnabit na terenie Unii Europejskiej
 • Rozpoczęcia działań certyfikacyjnych FDA i FCC umożliwiających dopuszczenie systemu Pregnabit do sprzedaży na terenie Stanów Zjednoczonych
 • Istnienie kodów refundacyjnych na badania KTG w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach, co umożliwia refundacje kosztów badań KTG ze strony największych ubezpieczycieli na tamtejszym rynku
 • Wpisanie się w trendy wśród konsumentów/pacjentek w krajach rozwiniętych. Rosnące potrzeby pełniejszej diagnostyki i profilaktyki przez rodziców z trudnymi doświadczeniami (trudności z zajściem w ciążę, poronienia, doświadczenia in vitro) oraz rosnący średni wiek zajścia w pierwszą ciążę
 • Przejście na rynek główny Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w okresie nie dłuższym niż 30 miesięcy od momentu dopuszczenia akcji spółki do notowań na rynku nieregulowanym ASO

Komercjalizacja

Naszym doradcą w zakresie rozwoju kapitałowego i pozyskiwania finansowania jest firma Capital One Advisers (www.capitalone.pl). Naszym celem jest wprowadzenie akcji spółki do obrotu giełdowego po zakończeniu pierwszej fazy komercjalizacji naszego urządzenia.