XYZ

www.rp.pl I Z cyfryzacją jest u nas nieźle, gorzej z organizacją i legislacją

23 października 2019

Na portalu Rzeczpospolita, w dniu 23.10.19, ukazał się wywiad z Ryszardem Olszanowskim, prezesem Izby Gospodarczej Medycyna Polska, o wykorzystaniu nowoczesnych technologii w służbie zdrowia

„Nauka oraz obserwowane zjawiska mają bardzo duży wpływ na ochronę zdrowia. Weźmy chociażby pod lupę fakt, że społeczeństwa się starzeją. Z jednej strony żyjemy coraz dłużej, a z drugiej mamy coraz mniej osób w wieku produkcyjnym. Demografia wymusza podjęcie określonych kroków. Z pomocą przychodzą nam innowacje. Kwestia demografii dotyczy nie tylko Polski, ale również innych krajów. W niektórych ten problem jest bardziej widoczny (z powodu struktury populacji), a w innych mniej. Polska zalicza się do tej pierwszej grupy”. – Powiedział między innymi Ryszard Olszanowski w wywiadzie.