XYZ

Parkiet I Nestmedic

18 września 2019

Magazyn Parkiet, w wydaniu z dnia 18 września, na stronie 4, pisze o emisji przez Nestmedic obligacji na poczet niemieckiego inwestora. Spółka wyemituje obligacje zamienne na akcje o łącznej wartości 4,3 mln zł. Wszystkie zostaną zaoferowane akcjonariuszowi spółki, funduszowi Deutsche Balaton.” podaje magazyn.