XYZ

WYBÓR OFERTY ZŁOŻONEJ W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 12/04/2019

14 maja 2019

Na stanowisko Inżyniera dźwięku wybrano p. Piotra Krentowicza