XYZ

WYBÓR OFERTY ZŁOŻONEJ W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 10/03/2019

14 maja 2019

Na stanowisko Testera oprogramowania wybrano p. Elenę Wynalek