XYZ

www.wyborcza.biz I Spółka z grupy Nestmedic ma umowę na sprzedaż Pregnabit do szpitala w Zabrzu

24 lutego 2019

Wyborcza Biz także donosi o podpisanej przez Nestmedic umowie komercyjnej ze szpitalem w Zabrzu. Przytacza  wypowiedź prezesa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Mariusza Kazimierza Wójtowicza […] To na pewno rozwiązanie nowatorskie, które daje poczucie bezpieczeństwa pacjentce, poprzez możliwość wykonania, co najmniej raz dziennie, kontrolnego badania KTG, oceniającego aktualny stan płodu, jak i czynność skurczową macicy. Jest to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań telemedycznych w Polsce oraz w Europie. W momencie, kiedy mamy do czynienia z nieprawidłowym zapisem kardiotokograficznym, pacjentka otrzymuje informację drogą SMS lub telefoniczną o konieczności natychmiastowego zgłoszenia się do szpitala. To bardzo dobrze, że jest to innowacyjny produkt polski, oparty na wiedzy i kapitale polskim. Tego typu rozwiązania powinny być bardzo mocno wspierane.