XYZ

www.opzz.org.pl I Konferencja Innowacje w polityce spójności: wczoraj, dziś i jutro.

24 lutego 2019

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zorganizowało konferencję ” Innowacje w polityce spójności: wczoraj, dziś i jutro”, poświęconą tematyce wspierania innowacyjności poprzez Fundusze Europejskie w Polsce. Gościem konferencji była prezes Nestmedic S.A. Patrycja Wizińska-Socha.