XYZ

Menedżer Zdrowia I Szkiełko i oko, czyli przegląd nowinek sprzętowych

10 grudnia 2018

O technologiach medycznych, które zrewolucjonizowały sektor medycznych, pisze na stronie 84 magazyn Menedżer Zdrowia, w numerze nr  8-9/2018. Wśród innowacyjnych rozwiązań opisany został system Pregnabit. Przedstawiono składowe systemu, jego funkcjonalności  oraz zasady działania Medycznego Centrum Telemonitoringu.