XYZ

www. Computerworld.pl I Zalety telemedycyny

10 listopada 2018

„Polskie prawo dopuszcza już świadczenie usług telemedycznych. Zmiany w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty umożliwiły orzekanie o stanie zdrowia pacjenta zarówno po badaniu w placówce, jak i za pośrednictwem środków teleinformatycznych. Telemedycyna pozwala na stały monitoring stanu zdrowia pacjenta oraz wykonywanie badań profilaktycznych i kontrolnych poza placówką medyczną.” pisze na łamach Computer World Jan Mazurek. Opisuje także działające na polskim rynku firmy telemedyczne, w tym Nestmedic S.A.