XYZ

www.money.pl | Nestmedic ma strategię do 2023 r., chce wchodzić na wybrane rynki zagraniczne

14 maja 2018

Portal money.pl informuje o przyjęciu przez naszą spółkę strategii na lata 2018-2023, w której zidentyfikowaliśmy do 20 rynków, gdzie zamierzamy podejmować aktywne działania nakierowane na budowanie współpracy i relacji z lokalnymi partnerami i sieci dystrybucji oraz sprzedaży systemu Pregnabit. W strategii zakładamy, że udział eksportu w przychodach grupy przekroczy 90% na koniec roku obrotowego 2023 r., a marża EBITDA sięgnie 50-60%.