XYZ

NewConnector

18 sierpnia 2017

Spółka Nestmedic podpisała umowę na użyczenie urządzeń Pregnabit i obsługę programu pilotażowego w wybranych placówkach sieci Polmed. Umowa ma charakter odpłatny. Program pilotażowy obejmie przynajmniej kilkadziesiąt pacjentek, które będą mogły skorzystać z udostępnionych Polmedowi mobilnych aparatów teleKTG. Po zakończeniu pilotażu firmy rozpoczną negocjacje dotyczące dalszej współpracy. – pisze portal NewConnector, zbierający informacje o spółkach notowanych na małym parkiecie.