XYZ

WYBÓR OFERTY ZŁOŻONEJ W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/3/2017

30 marca 2017

Na usługę badawczą – opracowanie nowej wersji oprogramowania typu „Cloud” w ramach planowanego projektu:

„TELEMEDYCZNY SYSTEM PREGNABIT NOWEJ GENERACJI DO ZDALNEGO MONITOROWANIA DOBROSTANU PŁODU”

Wybrano:

WayCom Sp. z o.o.
ul. Dąbrówki 127 lok.20
80-034 Gdańsk303