XYZ

Forum Farmaceutyczne

11 stycznia 2017

„Telemedycyna zdominuje prywatny rynek ochrony zdrowia“ twierdzi portal Forum Farmaceutyczne. Dodaje również, że „Wśród najciekawszych, które w najbliższym latach mogą zmienić rynek usług medycznych, należy wymienić rozwinięte urządzenia medyczne opracowane na potrzeby telemedycyny, takie jak stacje domowe ze zdalnie podłączonymi urządzeniami typu waga, ciśnieniomierz, holtery EKG, zdalne KTG, stetoskop, analizator oddechu, rejestrator medyczny z transmisją online, mobilny aparat do telerehabilitacji lub telediagnostyki, sensor do bezinwazyjnego pomiaru poziomu nasycenia tlenem hemoglobiny.”