XYZ

Zawiadomienie o wyborze oferty złożonej w toku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego nr 2/10/2016

28 grudnia 2016

Wybór oferty złożonej w toku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego nr 2/10/2016 na usługę badawczą –  OPRACOWANIE OPROGRAMOWANIA WBUDOWANEGO W RAMACH PLANOWANEGO PROJEKTU: „TELEMEDYCZNY SYSTEM PREGNABIT NOWEJ GENERACJI DO ZDALNEGO MONITOROWANIA DOBROSTANU PŁODU”

WYBRANO:

GRINN Sp. z o.o.

Ul. Wagonowa 2

53-609 Wrocław