XYZ

WYBÓR OFERTY ZŁOŻONEJ W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3/10/2016

28 grudnia 2016

Na usługę badawczą – opracowanie nowej wersji oprogramowania typu “Cloud” w ramach planowanego projektu:

„TELEMEDYCZNY SYSTEM PREGNABIT NOWEJ GENERACJI DO ZDALNEGO MONITOROWANIA DOBROSTANU PŁODU”

Wybrano:

WayCom Sp. z o.o.
ul. Dąbrówki 127 lok.20
80-034 Gdańsk