XYZ

WYBÓR OFERTY ZŁOŻONEJ W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/10/2016

28 grudnia 2016

Na usługę badawczą – opracowanie oprogramowania wbudowanego w ramach planowanego projektu:

„TELEMEDYCZNY SYSTEM PREGNABIT NOWEJ GENERACJI DO ZDALNEGO MONITOROWANIA DOBROSTANU PŁODU”

Wybrano:
GRINN Sp. z o.o.
ul. Wagonowa 2
53-609 Wrocław