XYZ

NESTMEDIC zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi doradczej w zakresie opracowania oraz weryfikacji strategii komercjalizacji innowacyjnego produktu Pregnabit na rynku niemieckim

22 września 2016

W związku z realizacją projektu WND-GO_GLOBAL.PL-0054/16 “Opracowanie i weryfikacja strategii wprowadzenia na rynek niemiecki innowacyjnego systemu telemedycznego firmy NESTMEDIC Sp. z o.o.”, dofinansowanego w ramach programu GO.GLOBAL.PL 02 “Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych polskich firm”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi doradczej.

Pełna treść zapytania ofertowego jest dostępna tutaj.