XYZ

Polski wynalazek z rekomendacją MIT

13 lipca 2016

Polska myśl techniczna, mobilny kardiotokograf, pomoże chronić zdrowie kobiet w ciąży i życie ich nienarodzonych dzieci.
Ideę podsunęło życie. Kobieta z bliskiego otoczenia dr Patrycji Wizińskiej-Sochy tydzień przed planowanym terminem porodu straciła dziecko.
— To był dla mnie ważny moment. Zdałam sobie sprawę, że nie był to pojedynczy przypadek, skala problemu jest duża — w Polsce i na świecie — mówi Patrycja Wizińska-Socha.