XYZ

Innowatorki roku z Wrocławskiego Parku Technologicznego

10 stycznia 2016

Przyznawany przez Instytut Technologiczny z Massachusetts (MIT) tytuł „Innowatora roku” przypadł dwóm młodym badaczkom pracującym we Wrocławskim Parku Technologicznym. Patrycja Wizińska-Socha i Anna Skotny zbudowały „Pregnabit”, czyli przenośne urządzenie do badania stanu płodu