Akcja promocyjna Elbląg    Administratorem danych osobowych Klienta jest: Medyczne Centrum Telemonitoringu sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-656, Polska przy ul. Gwiaździstej 15a, lok. 410, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000624315.