Kontakt

Spotkajmy się i porozmawiajmy

Infolinia konsumencka czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9-15 office@telemedic24.pl +48 71 757 57 08
mct
czynne 24/7
mct
Siedziba główna:
ul. Krakowska 141-155
50-428 Wrocław
Biuro w Warszawie:
Plac Unii Lubelskiej
ul. Puławska 2, Budynek B, Piętro 3
02-556 Warszawa
+48 664 346 559
office@nestmedic.com
NIP: 8943054930
REGON: 022455255

Spółka Nestmedic SA zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000665017

Infolinia konsumencka czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9-15 office@telemedic24.pl +48 71 757 57 08

napisz do nas
Zaloguj się