Contact

We are looking forward to hearing from you!

Consumer helpline
working hours: 9AM-3PM
Monday-Friday
office@telemedic24.pl +48 71 757 57 08
mct
working hours: 24/7
mct
 
141-155 Krakowska Street
50-428 Wrocław
Poland
NIP: 8943054930
REGON: 022455255
Spółka Nestmedic SA zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000665017

Consumer helpline
working hours: 9AM-3PM
Monday-Friday
office@telemedic24.pl +48 71 757 57 08

Write to us