Najnowsze

24 Paź 2016

NESTMEDIC zaprasza do złożenia ofert na usługę badawczą – opracowanie oprogramowania wbudowanego w ramach planowanego projektu: „Telemedyczny system Pregnabit® nowej generacji do zdalnego monitorowania dobrostanu płodu”

Firma Nestmedic Sp. z o.o. planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.1.1. Szybka ścieżka POIR ubiegając się o jego współfinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja zamówienia przedmiotowej usługi dojdzie do skutku pod warunkiem uzyskania dofinansowania na realizację Projektu.

Pełna treść zapytania ofertowego jest dostępna tutaj.

17 Paź 2016

NESTMEDIC ponownie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi doradczej w zakresie opracowania oraz weryfikacji strategii komercjalizacji innowacyjnego produktu PREGNABIT® na rynku niemieckim

W związku z realizacją projektu WND-GO_GLOBAL.PL-0054/16 „Opracowanie i weryfikacja strategii wprowadzenia na rynek niemiecki innowacyjnego systemu telemedycznego firmy NESTMEDIC Sp. z o.o.”, dofinansowanego w ramach programu GO.GLOBAL.PL 02 „Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych polskich firm”, zapraszamy ponownie do składania ofert na wykonanie usługi doradczej.

Pełna treść zapytania ofertowego jest dostępna tutaj.

22 Wrz 2016

NESTMEDIC zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi doradczej w zakresie opracowania oraz weryfikacji strategii komercjalizacji innowacyjnego produktu Pregnabit na rynku niemieckim

W związku z realizacją projektu WND-GO_GLOBAL.PL-0054/16 „Opracowanie i weryfikacja strategii wprowadzenia na rynek niemiecki innowacyjnego systemu telemedycznego firmy NESTMEDIC Sp. z o.o.”, dofinansowanego w ramach programu GO.GLOBAL.PL 02 „Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych polskich firm”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi doradczej.

Pełna treść zapytania ofertowego jest dostępna tutaj.